1. Zapraszam na
 • Spotkanie formacyjne w ramach Seminarium Odnowy Wiary w czwartek o godz. 19:00 do domu parafialnego

 

 1. Dzisiaj
 • Gościmy w naszej Parafii ks. Gabriela Sucharskiego z Władyżyna z diecezji kamieńsko-podolskiej, który prosi nas o dar modlitwy oraz wsparcie materialne na rzecz remontu kaplicy. W ramach pobytu w naszej Parafii ks. Gabriel poprowadzi nauki wielkopostne: Tożsamość chrześcijańska. W kaplicy w Pierzchnie: w niedziele o godz. 10:00 a od poniedziałku do środy o godz. 17:00 i w kościele parafialnym na Mszach w niedzielę oraz w poniedziałek o godz. 8:30 i 19:30 a we wtorek i środę o godz. 8:30.

 

 1. Przypominam rodzicom i dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej o spotkaniu w kościele: grupy sobotniej w sobotę 10 marca o godz. 8:30 a grupa niedzielna w kościele w sobotę 17 marca o godz. 8:30.

 

 

 1. Biuro parafialne czynne tylko w piątek od godz. 9:30 do 11:00.

 

 1. W przyszłą niedzielę
 • Będziemy gościli na Mszy o godz. 18:00 Chór Cantus Familiaris z Chludowa z utworami pasyjnymi, które tydzień później zostaną wykonane na Koncercie Pasyjnym w Madrycie w Hiszpanii
 • Zbiórka przed kościołem na Wspólne Ratowanie Kolegiaty, wszystkim niosącym pomoc dziękuję: BÓG zapłać.

 

 1. Nabożeństwa wielkopostne
 • Droga krzyżowa w piątek dla wszystkich o godz. 9:00 prowadzi Wspólnota Żywego Różańca i o godz. 17:30 prowadzi młodzież z II klas gimnazjum, dla dzieci o godz. 16:30, a w Pierzchnie o godz. 18:00
 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15:00 a po Msza święta. W Pierzchnie Gorzkie Żale bezpośrednio po Mszy o godz. 10:00

 

 1. Caritas Parafialna prosi o pomoc w zbiórce żywności trwałej i środków czystości dla potrzebujących z naszej parafii. Tytki z darem naszych serc można dostarczać do Niedzieli Palmowej tj. 25 marca do kosza wystawionego przy św. Antonim.

 2. W czasie Wielkiego Postu mamy wywiązać się z naszego parafialnego obowiązku na rzecz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i instytucji centralnych Archidiecezji. Natomiast w wydaniu parafialnym koniecznością staje się ratowanie organów. Koperty z Dobrowolną Daninę Kościelną z ofiarami na nasz kościół proszę składać do wystawionych skarbon lub podczas składki. Wszystkim Dobrodziejom dziękuję: BÓG zapłać.

 

 1. Polecam najnowszy numer Przewodnika Katolickiego oraz nasz marcowy Miesięcznik Parafialny z dołączoną płytą z II Spotkania Ewangelizacyjnego.

 

Z darem modlitwy i z prośbą o ten dar
Proboszcz Grzegorz

 

Słowo Boże na umocnienie 

Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

 

Ewangelia według św. Jana