Bierzmowanie jest specjalnym wylaniem Ducha Świętego. Wyciska na duszy niezatarte znamię, przynosi wzrost łaski chrzcielnej, ściślej jednoczy z Chrystusem i Kościołem. Szafarzem tego sakramentu jest biskup lub wskazany przez niego kapłan. Może go otrzymać tylko raz ochrzczony, będący w stanie łaski uświęcającej. W naszej archidiecezji od 2017 przygotowanie rozpoczyna się dla uczniów klas 7 i trwa 2 lata. Na początku tego okresu należy kandydata zgłosić w parafii w której ma przyjąć bierzmowanie, wypełniając odpowiednią deklarację. Jeżeli kandydat był chrzczony w innej parafii należy dostarczyć akt chrztu (skrócony) a jeżeli zamieszkuje terytorium innej parafii, zgodę swojego proboszcza na to żeby bierzmowanie odbyło się w naszej parafii.

Spotkania dla kandydatów odbywają się raz w miesiącu, zgodnie z ogłoszeniami.