Pokuta i pojednanie obejmuje dwa elementy; z jednej strony akt człowieka, który nawraca się pod działaniem Ducha Świętego, i rozgrzeszenie kapłana który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów oraz ustala sposób zadośćuczynienia (nadaje pokutę). W czasie spowiedzi należy wyznać wszystkie grzechy ciężkie(śmiertelne) - wyznanie to jest jedynym sposobem uzyskania ich odpuszczenia. Zatajenie któregokolwiek grzechu ciężkiego powoduje niegodziwość sakramentu i przyjęcie świętokradczej Komunii świętej. 

Aby spowiedź była dobra należy wypełnić 5 warunków:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • szczera spowiedź
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Dopiero tak odprawiona spowiedź powoduje: odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i Kościołem, odzyskanie stanu łaski, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzech śmiertelny i darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, pokój oraz pogodę sumienia i pociechę duchową.

W naszym kościele spowiadamy codziennie przed każdą Mszą świętą (oprócz Mszy z udziałem dzieci), a także zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami [zobacz więcej]